Check-in to the skills-based economy
Passport for Work – eindconferentie

Datum: maandag 31 oktober 2022
Tijdstip: 12.00 – 18.00 uur
Locatie: High Tech Campus Conference Center, Eindhoven, gratis parkeren in P1 (bezoekers De Strip)

Aanmelden: meld u vandaag nog aan via onze ticketshop

Programma

Inloop en ontvangst tussen 12.00 – 12.30 uur.

Het programma start om 12.30u met een welkomstwoord van wethouder Saskia Lammers van de gemeente Eindhoven.

Dagvoorzitter: Leon van der Zanden

13.10 uur Lezing door Ton Wilthagen en Ronald Lievens, Tilburg University
Ton Wilthagen is hoogleraar Arbeidsmarkt en verbonden aan Tilburg University. Hij zal uiteenzetten welke bijdrage een initiatief als Passport for Work aan de maatschappij levert op weg naar de skills-based economy. In een korte video presenteert onderzoeker Ronald Lievens (Tilburg University) de resultaten van een jaar onderzoek Passport for Work.

13.45 – 14.30 uur Inspiratiesessies
In drie parallelle inspiratiesessies gaan we dieper in op aspecten van Passport for Work:

I hoe werkt gamification en motiverend leren (NL en ENG)
II hoe draagt Passport for Work bij aan de nieuwe kijk op HR en werving & selectie bij werkgevers (NL)
III hoe meet en match je skills én hoe voldoe je daarbij steeds aan de AVG bij het verzamelen en verwerken van biometrische data (NL)

Sessie I: Passport for Work en een leven lang ontwikkelen – hoe werkt gamification en motiverend leren?
Door Andries van Vugt, creatief directeur van Organiq en Matthijs van der Graaf, developer van Organiq,
(NL en ENG)

Organiq is partner in het project en verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het platform. Het platform is zodanig ontwikkeld dat deelnemers gemotiveerd worden om te leren. Zoals Organiq zelf stelt: “Wij helpen mensen gemotiveerd gestelde doelen af te maken die zij zonder hulp niet afronden.” Dit kan bijvoorbeeld door middel van gamification of het toepassen van elementen die het motiverend leren aantrekkelijk maken. Die worden gebruikt bij sociale mediaplatforms, én bij Passport for Work.

Sessie II: Nieuwe kijk op HR, interactieve sessie met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven
Door Natasja Muskens, werkgeversadviseur bij het Leerwerkloket Zuidoost Brabant samen met werkgevers uit de bouw, zorg en techniek. (NL)
De volgende onderwerpen komen aan bod:
– Skillbased (geen klassiek CV), wat is betekent dat?
– Kijken naar wat iemand wél kan
– Ontwikkelgericht HR beleid
– Vergroten van de wendbaarheid van medewerkers en de organisatie

Sessie III
Hoe meet en match je skills? En waar loop je tegenaan bij het verzamelen van persoonsgegevens versus AVG?
Arbeids -en organisatiepsychologen Alec Serlie en Ard Barends over het belang van skills binnen een functie: welke skills en eigenschappen zijn nodig om een functie succesvol uit te kunnen oefenen? Binnen Passport for Work is gebruikt gemaakt van een gemeenschappelijke taal, O*NET, waarmee essentiële skills per functie eenduidig in beeld worden gebracht. Ook is er aandacht voor de lessons learned rondom het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens volgens de AVG.

14.30 u – Pauze

15.00 u Lezing door Kristine Langenbucher van OECD (ENG)
Kristine Langenbucher is hoofd van de Employment and Skills Unit van het OECD’s Centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities. In haar lezing neemt zij het publiek mee in de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vanuit het perspectief van de OECD. Ook zal ze dieper ingaan op een succesvolle implementatie van de skills-based economy.

15.30 u Paneldiscussie ‘Lessons learned en voorwaarden voor succes’ (ENG)
In een korte paneldiscussie leidt dagvoorzitter Leon van der Zanden het publiek door de lessons learned rondom de ontwikkeling van een skillspaspoort, de voorwaarden voor succes en gaat hij samen met het panel in op de vraag “hoe nu verder?”

De samenstelling van het panel:
1) Sandra Koster, sectorhoofd Economie en Cultuur van de gemeente Eindhoven
2) Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg
3) Alex Straathof, lector Management van Cultuurverandering, Hogeschool van Amsterdam en voorzitter van de werkgroep skillspaspoort bij House of Skills, Amsterdam
4) Lotta Alajoki, afgevaardigde van het UIA-project van de gemeente Vantaa, Finland
16.00 u Muzikale afsluiting met een knipoog door Barbara Breedijk
Barbara Breedijk verzorgt comedy op maat. Reken op een vrolijke, muzikale en inhoudelijke afronding van het middagprogramma.

16.20 u Netwerkborrel