In januari bezochten een aantal projectleden van PfW Cities Forum in Porto. Centraal stond kennisdeling rondom urbanisatie thema’s (zoals duurzame inzetbaarheid) binnen verschillende Europese steden. Het UIA organiseerde een onderdeel binnen het programma. Van bijna alle Urban Innovative Actions (UIA) projecten waren vertegenwoordigers aanwezig. Naast het uitwisselen van ervaringen, zijn er ook nieuwe waardevolle contacten gelegd met UIA-projecten die zich richten op relevante thema’s voor Passport for Work. Denk onder andere aan digital skills en robotica. Passport for Work is goed op de kaart gezet. Wellicht dat er door deze nieuwe contacten samenwerkingen met andere projecten gaan ontstaan, om zo samen de impact te vergroten.