PfW baseert zich voor een groot deel op de Amerikaanse O*NET skill taxonomie. Een beperking hiervan is het gegeven dat deze is gebaseerd op onderzoek naar beroepen in de Verenigde Staten. De inzichten zijn vaak niet 1-op-1 te rijmen met de Nederlandse wereld van werk.

Om die reden is PfW bezig met een toegepaste, Nederlandse waardering van skills per beroep op basis van O*NET. Dit zorgt voor een grotere toepasbaarheid en relevantie van O*NET binnen de context van de Nederlandse economie en is aanvullend op de op handen zijnde CompetentNL standaard. Het totaal kan de (publieke) dienstverlening en matching omtrent arbeid versterken en als best practice dienen, het is een wereldwijde primeur. De gehele aanpak en uitvoering is gebaseerd op de bestaande methodiek van O*NET (survey-based onderzoek onder werkgevers en werknemers) en wordt aangevuld met verdiepende expertsessies om de skill definities en onderliggende gedragsankers toe te passen op de Nederlandse arbeidscontext.