Doel is dat PfW via een API data beschikbaar kan stellen aan geselecteerde systemen van derden mits de gebruiker daar toestemming voor geeft. Dit gegeven natuurlijk binnen de bestaande AVG privacy wetgeving. Zo biedt PfW extra functionaliteit voor (bestaande) systemen van derden. Op deze manier maximaliseren we het bereik van PfW om mensen aan het werk te helpen omdat het Paspoort dus meegenomen kan worden naar andere systemen en dus de kans op een ‘match’ met een werkgever wordt vergroot.