Ja PfW is een ‘open’ tool. Het is een door de EU en (markt)partijen gefinancierde tool middels een UIA subsidie (Urban Innovative Action). De data blijft eigendom van de gebruiker, wordt niet doorverkocht etc. Data kan, alleen met toestemming van de gebruiker, worden gedeeld met werkgevers, jobcoaches en mogelijk middels een API  met bestaande of nieuwe loopbaansystemen van derden. Op deze manier maximaliseren we het bereik van PfW om mensen aan werk te helpen. Het is dus ook mogelijk een bestaand (loopbaan) systeem te koppelen met PfW. Binnen PfW vindt er (anoniem) wetenschappelijk onderzoek plaats naar de resultaten van PfW door de Universiteit van Tilburg (TiU).