PfW is een online vernieuwende hulpmiddel voor het bij elkaar brengen van werkgevers, werkzoekenden, werkenden en jobcoaches. Een onderdeel hiervan is het werknemerspaspoort met iemands talenten en mogelijkheden dat wegwijs biedt bij de reis op de arbeidsmarkt.