Het project is in 2019 van start gegaan met het in kaart brengen, analyseren en onderzoeken van de huidige arbeidsmarkt inclusief de bestaande matchingstool systemen om met een eerste ontwerp te komen van PfW. Er zijn vele samenwerkingsverbanden gelegd op landelijk, provinciaal en regionaal niveau. In 2020 vindt verdere ontwikkeling van PfW plaats. Eind 2021 gaat PfW live en kunnen we mensen aan het werk helpen.