Bij gebruik van het woord skills denk je normaal aan vaardigheden die je nodig hebt om een prestatie te leveren, een vaardigheid die geleerd wordt door training, iets dat je met gemak doet of het vermogen om oplossingen te vinden in een bepaald gebied.

Binnen PfW maken we onderscheid tussen soft en hard skills:

Soft skills is een verzamelnaam voor de persoonlijke eigenschappen, sociale vaardigheden, communicatieve vaardigheden, taalvaardigheid, persoonlijke gewoonten, vriendelijkheid en optimisme die kleur geven aan de relaties met anderen. Het zijn persoonlijke, emotionele, sociale en intellectuele vaardigheden. De term komt uit het competentiegerichte onderwijs.

Hard skills worden ook wel functionele of technische competenties genoemd, te halen uit het standaard curriculum vitae van iemand. Deze zijn gerelateerd aan functies, processen en rollen in organisaties en zijn in de praktijk nodig zijn om een specifieke job of taak tot een goed einde te brengen.

In PfW komen beide skills aan de orde en vormen ze een aanvulling op elkaar.