Veel gestelde vragen2021-07-14T09:13:25+00:00

Video FAQ

Passport for Work is een app die skills op een leuke manier in beeld brengt. De app helpt tevens om werkgevers met werkzoekenden te matchen op basis van skills. Bovendien kunnen werkzoekenden met Passport for Work hun skills verder ontwikkelen.

Klik op de video’s voor meer uitleg door Mara.

Veelgestelde vragen

Wat is PfW?2021-01-27T15:34:04+00:00

PfW is een online vernieuwende hulpmiddel voor het bij elkaar brengen van werkgevers, werkzoekenden, werkenden en jobcoaches. Een onderdeel hiervan is het werknemerspaspoort met iemands talenten en mogelijkheden dat wegwijs biedt bij de reis op de arbeidsmarkt.

Wat is het doel van PfW?2021-01-27T15:41:00+00:00

PfW maakt de arbeidsmarkt transparanter en eenvoudiger. Makkelijker voor werkzoekenden om verbinding te vinden met werkgevers door een meer op de persoon toegesneden beoordeling op talent en mogelijkheden.

Hoe werkt PfW?2021-01-27T15:40:19+00:00

PfW draagt bij aan de landelijke ontwikkeling om te komen tot een op skills gebaseerde arbeidsmarkt. Aan het klassieke CV wordt een ‘skillsprint’ toegevoegd zodat kwaliteiten van een werkzoekende breder in beeld komen. Daardoor kan men beter kiezen en zich blijven ontwikkelen.

Voor wie is PfW?2021-01-27T15:39:36+00:00

PfW wordt in eerste instantie ontwikkeld voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt op MBO 1 t/m 4 niveau en Statushouders. In de volgende fase wordt PfW verder ontwikkeld voor een bredere doelgroep inclusief ‘werkenden’ die van werk-naar-werk gaan.

Heb ik als werkgever ook wat aan PfW?2021-01-27T15:38:48+00:00

Ja, door PfW wordt de instroom breder doordat ook cross sectoraal gematcht kan worden, is duidelijker wat een werkzoekende in huis heeft en waar nog ontwikkelingsmogelijkheden liggen. Dat heeft als voordeel voor werkgevers duurzamere arbeidsrelaties en besparing van kosten. Voor de Nederlandse economie betekent het dat we beter omgaan met dalingen en stijgingen van vraag en aanbod en de arbeidsmarkt optimaliseren.

Hoe wordt een PfW samengesteld?2021-01-27T15:38:12+00:00

De talenten en mogelijkheden van gebruikers worden in kaart gebracht door spelvormen en neurogames in een online omgeving. In plaats van tekst wordt er zo veel mogelijk gebruik gemaakt van video, spelvormen en coaching.

Wat kan ik doen als ik iets niet begrijp?2020-05-13T07:51:07+00:00

Mocht je vragen hebben dan kun je contact met ons opnemen via de contactpagina.

Wat kan ik in de toekomst nog verwachten van PfW?2021-01-27T15:37:33+00:00

Het project is in 2019 van start gegaan met het in kaart brengen, analyseren en onderzoeken van de huidige arbeidsmarkt inclusief de bestaande matchingstool systemen om met een eerste ontwerp te komen van PfW. Er zijn vele samenwerkingsverbanden gelegd op landelijk, provinciaal en regionaal niveau. In 2020 vindt verdere ontwikkeling van PfW plaats. Eind 2021 gaat PfW live en kunnen we mensen aan het werk helpen.

Welke competentiestandaard gebruikt PfW? En wordt het uitwisselbaar?2021-01-27T15:36:44+00:00

Wij maken als basis gebruik van het Amerikaanse competentiemodel O*NET (https://www.onetonline.org). Dit inmiddels 20+ jaar bestaande model wordt jaarlijks door werkgevers en werknemers up to date gehouden. PfW werkt samen met TNO, House Of Skills en de gemeente IJmond aan een A2 vertaling geschikt voor de doelgroep die wij beogen: mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast gaat PfW als eerst in Nederland een weging uitvoeren van banen en skills met regionale bedrijven (regio Eindhoven) om de Amerikaanse data te vervangen door regionale input. Wij werken samen in de Community Of Practice (COP) met landelijke partijen waaronder UWV, CBS, TNO, SBB, TiU, House Of Skills, Hallo Werk, WerkInZicht, G5 Gemeenten en diverse ministeries en marktpartijen. De COP heeft als doel om tot een standaard te komen en een ontologie/ taxonomie voor een Skills gebaseerde arbeidsmarkt waarin mensen reizen van werk naar werk en zichzelf blijven ontwikkelen op de juiste skills.

Wat is het verschil tussen O*NET en ESCO en andere competentiemodellen/frameworks?2020-05-11T10:17:36+00:00

In de Nederlandse landelijke aanpak wordt het  meest gebruik gemaakt van ESCO (EU framework) of O*NET (Amerikaans framework). Binnen de Community Of Practice (COP) die we zijn gestart met o.a UWV, CBS, TNO, SBB, TiU, House Of Skills, Hallo Werk, WerkInZicht, G5 Gemeenten en diverse ministeries en marktpartijen werken we aan de samensmelting van beide frameworks. Ook is ESCO bezig met O*NET te koppelen zodat er op termijn geen verschil is en er feitelijk één enkel framework is.

Is PfW een open tool en hoe gaan jullie om met data?2021-01-27T15:35:22+00:00

Ja PfW is een ‘open’ tool. Het is een door de EU en (markt)partijen gefinancierde tool middels een UIA subsidie (Urban Innovative Action). De data blijft eigendom van de gebruiker, wordt niet doorverkocht etc. Data kan, alleen met toestemming van de gebruiker, worden gedeeld met werkgevers, jobcoaches en mogelijk middels een API  met bestaande of nieuwe loopbaansystemen van derden. Op deze manier maximaliseren we het bereik van PfW om mensen aan werk te helpen. Het is dus ook mogelijk een bestaand (loopbaan) systeem te koppelen met PfW. Binnen PfW vindt er (anoniem) wetenschappelijk onderzoek plaats naar de resultaten van PfW door de Universiteit van Tilburg (TiU).

Is PfW ook te gebruiken met mijn bestaande (loopbaan) arbeidssystemen?2021-01-27T15:33:11+00:00

Doel is dat PfW via een API data beschikbaar kan stellen aan geselecteerde systemen van derden mits de gebruiker daar toestemming voor geeft. Dit gegeven natuurlijk binnen de bestaande AVG privacy wetgeving. Zo biedt PfW extra functionaliteit voor (bestaande) systemen van derden. Op deze manier maximaliseren we het bereik van PfW om mensen aan het werk te helpen omdat het Paspoort dus meegenomen kan worden naar andere systemen en dus de kans op een ‘match’ met een werkgever wordt vergroot.

Wat verstaat PfW onder skills?2021-06-23T06:56:48+00:00

Bij gebruik van het woord skills denk je normaal aan vaardigheden die je nodig hebt om een prestatie te leveren, een vaardigheid die geleerd wordt door training, iets dat je met gemak doet of het vermogen om oplossingen te vinden in een bepaald gebied.

Binnen PfW maken we onderscheid tussen soft en hard skills:

Soft skills is een verzamelnaam voor de persoonlijke eigenschappen, sociale vaardigheden, communicatieve vaardigheden, taalvaardigheid, persoonlijke gewoonten, vriendelijkheid en optimisme die kleur geven aan de relaties met anderen. Het zijn persoonlijke, emotionele, sociale en intellectuele vaardigheden. De term komt uit het competentiegerichte onderwijs.

Hard skills worden ook wel functionele of technische competenties genoemd, te halen uit het standaard curriculum vitae van iemand. Deze zijn gerelateerd aan functies, processen en rollen in organisaties en zijn in de praktijk nodig zijn om een specifieke job of taak tot een goed einde te brengen.

In PfW komen beide skills aan de orde en vormen ze een aanvulling op elkaar.

Go to Top